ΗΜΕΡΑ ΕΘΕΛΟΝΤΗ ΑΙΜΟΔΟΤΗ

Ας επικεντρωθούμε στη συμβολή κάθε δωρητή για τη βελτίωση της υγείας των υπολοίπων στην κοινότητα. Η αιμοδοσία είναι απαραίτητη σε όλον τον κόσμο προκειμένου να διασφαλιστεί η πρόσβαση των ατόμων σε ασφαλές και ποιοτικά εγγυημένο αίμα και προϊόντα αίματος.

Υποστηρίζουμε και καλούμε όσους μπορούν να σώζουν ζωές μέσω της τακτικής εθελοντικής αιμοδοσίας.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin